Giới thiệu

Năm 1952 trường được thành lập tiền thân là trường cấp 2 Chợ Rã, mở lớp 5 đầu tiên của huyện Ba Bể với 52 học sinh từ các xã của huyện đến học. Mới thành lập trường có 1 hiệu trưởng vừa làm công tác quản lý vừa giảng dạy và 1 giáo viên đã góp phần đáp ứng yêu cầu về phát triển giáo dục của huyện và nhu cầu học tập của học sinh. Nhằm tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục của huyện, những năm tiếp theo trường được mở các lớp 6 rồi lớp 7 và được hoàn chỉnh trường cấp 2 vào năm học 1954 – 1955. Những năm mới thành lập cơ sở vật chất nghèo nàn, lớp học bằng tranh tre, hơn nữa thời điểm thành lập trường là thời điểm cả nước đang trong thời kỳ kháng chiến gian khổ chống giặc ngoại xâm phải sơ tán đi nhiều nơi để đảm bảo bí mật an toàn tính mạng. Tuy vậy đội ngũ nhà giáo của trường khắc phục vượt qua mọi khó khăn, nhất mực thương yêu học sinh giảng dạy cho các em học sinh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 1955 miền Bắc được giải phóng, hòa bình lập lại bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế phát triển văn hóa, giáo dục chi viện cho miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Sự nghiệp giáo dục huyện Ba Bể nói riêng và cả nước nói chung có thêm điều kiện củng cố và phát triển trong đó có trường cấp 2 Chợ Rã tăng dần về số lượng giáo viên và học sinh; cơ sở vật chất trường lớp được các ngành, các cấp quan tâm; nhân dân và phụ huynh học sinh thị trấn Chợ Rã nói riêng, các xã của huyện nói chung đóng góp bằng sức người, sức của tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường từng bước ổn định; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.

Với yêu cầu phát triển giáo dục và nhu cầu học tập ngày càng cao năm học 1965 – 1966 trường được mở lớp 8 nhô là tiền thân của trường Trung học phổ thông Ba Bể hiện nay. Lúc này trường lại thêm nhiệm vụ giáo dục của cấp THPT. Tuy nhiệm vụ nặng nề nhưng đội ngũ giáo viên luôn khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì sĩ số học sinh đảm bảo cho sự phát triển giáo dục của huyện nhà vì vậy sang năm học 1966 – 1967 trường mở thêm lớp 9 và được tách ra thành lập trường cấp 3 Ba Bể đánh dấu một mốc lịch sử phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện Ba Bể.

Căn cứ vào tình hình và yêu cầu thực tiễn với xu thế chung là sáp nhập trường cấp 1 và trường cấp 2 thành trường Phổ thông cơ sở; năm học 1979 – 1980 sáp nhập trường cấp 1 với trường cấp 2 thành trường Phổ thông cơ sở thị trấn.

Những năm thập niên 80, 90 thế kỷ 20 cả nước bước vào giai đoạn mới, mô hình trường lớp thay đổi; năm học 1991 – 1992 một lần nữa cấp 2 lại sáp nhập vào trường cấp 3 Ba Bể.

Tháng 6 năm 1997 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn có Quyết định số 343/QĐ-TC ngày 21 tháng 6 năm 1997 thành lập trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Rã với 6 lớp và số học sinh tách từ trường cấp 2, 3 Ba Bể ra và được đặt tại địa điểm Phja Slen Tiểu khu 5 thị trấn Chợ Rã. Những năm mới thành lập cơ sở vật chất quá khó khăn, sử dụng chung với trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã I là các nhà cột gỗ lợp Prô xi măng. Từ năm 2000 đến năm 2009 Tuy đã có cơ sở vật chất riêng nhưng còn nhiều khó khăn, các phòng học đều là nhà tạm. Bàn ghế của giáo viên và học sinh thiếu thốn, không đúng quy cách. Đội ngũ giáo viên thiếu về chủng loại, trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số cũng như chất lượng đào tạo chưa cao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp công trình trường THCS thị trấn Chợ Rã được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009 nhà lớp học hai tầng được đưa vào sử dụng. Từ năm 2010 đến nay cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học của nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học.

Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất nhưng các thế hệ thầy và trò của trường đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự phát triển của nhà trường. Từ chỗ ban đầu là một trường cấp 2 chỉ có một lớp 5 đến nay trải qua 62 năm, nhiều lần sáp nhập, chia tách cùng với nhiều tên gọi khác đến hôm nay là trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Rã. Lịch sử của trường là trường cấp 2 đầu tiên của huyện Ba Bể lại nằm ở trung tâm của huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn là lá cờ đầu trong ngành giáo dục huyện nhà, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn làm trường điểm tổ chức hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên toàn huyện.

Trường THCS thị trấn Chợ Rã từ khi mới thành lập tiền thân là trường cấp 2 Chợ Rã cho đến nay đã trải qua một chặng đường dài lịch sử, có thành tích to lớn đóng góp vào sự nghiệp giáo dục huyện Ba Bể; nhà trường đã góp phần tạo nguồn nhân lực bao gồm các cán bộ công chức, công nhân, chiến sĩ, sĩ quan, người làm công tác khoa học kỹ thuật phục vụ cho địa phương nói riêng và cho đất nước nói chung trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như công cuộc kiến thiết đất nước hiện nay; đồng thời góp phần nâng cao dân trí để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.